Master Tez Logo

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı Nedir?

Yüksek lisans tez danışmanlığı, bir yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması sürecinde rehberlik ve destek sağlayan bir profesyonel bir danışan uzman tarafından sunulan hizmettir. Yüksek Lisans, lisans döneminin bitmesiyle başlayan ve 4 dönemde tamamlanacak biçimde planlanan bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönemin ilk iki dönemi ders son iki dönemiyse tez dönemi olarak adlandırılmaktadır. Yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için yazılması gereken tezler,  öğrencileri, lisans tezlerine oranla daha zor ve karmaşık bir sürece sokabilmektedir. Bu zor süreçte Master Tez olarak sizlerin akademik sorumluluğunu bir nebze olsun azaltmak için yüksek lisans tez danışmanlığı  hizmeti vermekteyiz.   Master Tez olarak, böyle zorlu bir süreç içerisinde kalmamak isteyen müşterilerimizin lisans tezlerinin tamamı ya da herhangi bir bölümü için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.