Master Tez Logo

Tez Danışmanlık

Tez danışmanlık nedir, öğrenciler neden ihtiyaç duymaktadır? Bu yazımızda sizin için tez danışmanlık ve kapsamlarını incelemekteyiz.

 

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programını tamamlamak için zorunlu olan tezlerin yazımı, oldukça karmaşık ve zor bir süreci beraberinde getirmektedir. Daha önce tez yazımı konusunda tecrübesi olmayan ve gereken yönlendirmeleri alamayan öğrenciler bu zorlu süreç için desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bahsi geçen destek ise tez danışmanlık hizmeti olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Master Tez olarak tez yazımı konusunda desteğe ihtiyaç duyan müşterilerimiz için beş yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tezinizin tamamı için bizden destek alabileceğiniz gibi aşağıda yer verilen aşamaların herhangi biri ya da bir kaçı içinde destek talebinde bulunabilirsiniz. Memnuniyetiniz önceliğimizdir!

Tez Danışmanlık Hizmeti Kapsamları Nelerdir?


Kaynak taraması

Bilimsel bir eser meydana getirmek için yazım aşamasına geçmesinden önce konu ile alakalı olabildiğince kaynağa ulaşmak gerekmektedir. Master Tez olarak alanımızda uzman birçok hocamızla bu aşamaya oldukça önem verdiğimizden, teziniz ile alakalı faydalı olabilecek tüm kaynakları taramak için yoğun çaba sarf etmekteyiz.


Tezin kapsam ve içeriğinin oluşturulması

Bilimsel eser niteliği taşıyan tezler başlangıçlarından bittikleri ana kadar birçok değişime uğraması söz konusudur. Ancak yine de kapsam ve içerik olarak en baştan sağlam temellerin oluşturulması tez yazım süreci ve tezin kalitesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Master Tez olarak kaynak taramasının ardından tezin kapsam ve içeriğini  kolaya kaçmayacak şekilde özen göstererek temellendirmekteyiz.


Okuma metinlerinin analiz edilmesi

Bilimsel bir eser meydana getirmek için olabildiğince kaynağa ulaşılması önemlidir. Ancak ulaşılan her kaynağa yer vermeye çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu noktada ulaşılan kaynakların okunarak analiz edilmesi ve bu doğrultuda tezde başvurulacak kaynakların belirlenmesi gerekmektedir. Master Tez olarak “Yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir” yaklaşımı kapsamında ulaşılan her kaynağı tekrar tekrar kontrol ederek analizlerini yapmaktayız.


Analizler için yöntem belirleme

Bilimsel bir eserin problemi kadar o problemin ne şekilde araştırıldığı da önem taşımaktadır. Bu noktada karşımıza araştırma yöntemi çıkmaktadır. Master tez olarak sizin probleminize en uygun olacak yöntemi seçme konusunda titiz bir çalışma yürütmekteyiz.


Analizin Yapılması

Bilimsel eserlerin kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de analizlerin doğru şekilde yapılmasıdır. Zira analizi yanlış veya eksik yapılan bir tezin ulaştığı sonuçta aynı şekilde yanlış veya eksik olacaktır. Bu doğrultuda Master Tez olarak tezlerin analizleri konusunda alanında uzman en az üç hocamızla birlikte en doğru analizi yapabilmek doğrultusunda hizmet vermekteyiz.


Tartışma ve Sonuç bölümlerinin yazılması

Bilimsel Eserlerin noktalandığı kısım olarak kabul edilen tartışma ve sonuç bölümleri için fazla önem gösterilmesi zaruri bir durumdur. Bu noktada da Master Tez olarak özensiz şekilde yazılmış bir iki sayfalık sonuç yerine hacim ve içerik olarak geniş tartışma ve sonuç bölümleri hazırlanmaktadır.


Tezin enstitü kuralları doğrultusunda formatlanması

Bir tezin içeriği ne kadar kusursuz olursa olsun format olarak eksik ya da hatalı olan tezler öğrencileri son aşamada mağdur edebilmektedir. Bu noktada danışmanlığını üstlendiğimiz her tezin formatını enstitü kurallarına uygun olacak biçimde oluşturmaktayız.

Bu şablonu fotoğraf olarak kaydedip, kullanmak isterseniz:

Tez Danışmanlık Hizmeti Kapsamları
Tez Danışmanlık Hizmeti Kapsamları

Tez Danışmanlık Hizmetinde Neden Master Tez?

Master Tez olarak tez danışmanlık sektöründe beş yıldan uzun süredir hizmet vermekte ve bu hizmet kapsamında müşterilerimizin  daha önce deneyimlemedikleri “karmaşık bir durum” için vakitlerinin büyük bir bölümünü ayırmalarını engellemek adına tezlerinin tamamı veya zorluk yaşanan herhangi bir aşamanın tamamlanması için titiz bir çalışma yürütmekteyiz.  Üstlendiğimiz tez danışmanlık hizmeti süresince müşterilerimize günün her saatinde bizlere ulaşabilmelerini sağlama olanağı sunmakta ve alanında uzman geniş hoca kadromuzla beraber danışmanlığını üstlendiğimiz tezleri hatasız şekilde tamamlamayı esas misyonumuz olarak kabul etmekteyiz.

 

Tez yazdırma ücretlerini öğrenmek için tıklayın.