Master Tez Logo

Tez Nedir Nasıl Yazılır ?

Tez nasıl yazılır sorusu, tez yazacak her öğrencinin araştırdığı bir konudur. Günümüzde tez yazımı pek çok sayıda öğrenci için zorlu bir süreç olmaktadır. Bu nedenle öğrenciler tez yazmadan öncesinde tez nedir nasıl yazılır araştırmalıdır. Tez, genellikle lisans, yüksek lisans ve de doktora yapan öğrencilerin bilimsel yönteme dayandırdıkları ve de hazırladıkları makaleler olmaktadır.

Tez Nedir?

Tez, günümüzde bilimsel yöntem kapsamında ön bilgilere dayandırılarak mevcut bilgilerle hazırlanan bir projelerdir. Henüz kanıtlanmamış ancak mevcut bilgilerle mantıksal açıdan çelişmeyen ve mantığa dayalı bilimsel araştırmalar neticesinde tez hazırlanmaktadır. Özellikle yüksek lisans eğitimlerinde tez yazmak öğrencilerin her zaman için araştırma yapma yeteneklerini de arttırmaktadır.

Tez Nasıl Yazılır?

Genel olarak tez yazarken her detaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Öncelikle tez yazılırken konunun doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda tez yazmak oldukça uzun bir süre alacağından dolayı araştırma yapan öğrenci sevdiği ve ilgi duyduğu konuyu seçmelidir. Ardından seçilen tez konusu hakkında tam nitelikli araştırmalar yapılır ve tez nasıl yazılır konusu üzerinde durulur.

Tez konusu ile ilgili farklı bilimsel kaynaklardan yardım alınması gereklidir. Tez yazarken ilgili konu seçiminin geniş alanda olması araştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. O nedenle de araştırmanın faydalı olması adına konu seçimleri dar bir çerçeve içinde ele alınmalıdır. Bu kapsamda tez konusu hakkında doğru derleme yapılabilir ve tez yazılırken belli hipotez kullanılabilir.

Tez Yazma Aşamaları

Tez yazma sürecinde uygulanan aşamalar şöyledir. Bunlar; tez konusunun seçimi, tez konusunun araştırılması, tez yazım planı oluşturulması, tez yazımı, tez tasarımı ve tez gönderimi şeklindedir. Tez danışmanı tarafından onay alındıktan sonrasında ise tez savunması yapılır.

Tez Yazımında Konu Seçimi Nasıl Olur?

Tez yazımında konu seçimi, akademik çalışmaların önemli bir adımıdır. İyi bir konu seçimi, araştırmayı kolaylaştırır ve başarı şansını artırır. Konu seçimi yaparken ilgi alanımızı, bilgi düzeyimizi ve mevcut literatürü göz önünde bulundurmalıyız. Aynı zamanda konunun yenilikçi ve katkı sağlayıcı olması da önemlidir. Araştırmanın yapılabileceği kaynakların ulaşılabilir olması da göz ardı edilmemelidir. Konu seçimi sürecinde danışmanımızın fikirlerini almak da faydalı olabilir. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, ilgili ve özgün bir konu seçebilir ve tez çalışmamıza sağlam bir temel oluşturabiliriz.

Tez Yazımında Konunun Sınırlandırılması

Tez yazımında konunun sınırlandırılması, araştırma yapılacak konuyu daha belirgin ve öz bir şekilde tanımlamak için kullanılan bir yöntemdir. İlk adım olarak, genel bir konu seçilir ve daha sonra bu konu daraltılır. Sınırlandırma yapılırken, literatür taraması yapılmalı ve mevcut çalışmalara bakılmalıdır. Bu sayede daha önceki araştırmaların neleri kapsadığı ve hangi alanlarda boşluk olduğu belirlenebilir. Konunun sınırlandırılması, araştırmanın odaklanacağı konuyu belirlemek ve çalışmanın daha etkili olmasını sağlamak amacıyla önemlidir.

Tez Yazımında Hipotezlerin Belirlenmesi Nasıl Olur?

Tez yazımında hipotezler, araştırmanın temel sorularına yanıtlar sunan tahmin edici ifadelerdir. İlk adımda literatür taraması yapılır ve araştırma konusuyla ilgili bilgiler toplanır. Ardından, araştırmanın amacı ve hedefleri belirlenir. Bu aşamada hipotezler oluşturulur. Hipotezler, araştırmacının üzerinde çalıştığı değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Hipotezler, mantıklı ve ölçülebilir olmalıdır ve test edilebilmelidir. Ayrıca, hipotezler sınırlarını belirlemeli ve araştırmanın odak noktasını oluşturmalıdır. Tez yazımında hipotezlerin belirlenmesi, araştırmacının konuya hakim olması, literatür taraması yapması ve açık, ölçülebilir ifadeler kullanması gerektirir. Hipotezler, araştırmada kullanılan veri toplama yöntemine göre test edilir ve sonuçlar analiz edilir. Tezin sonuçları, hipotezlere göre değerlendirilir ve araştırmanın amacına ulaşılıp ulaşılmadığı ortaya konur.

Tez Yazımında Taslak Oluşturma

Tez yazımında taslak oluşturma adımlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Konu Belirleme: Tezinizin konusunu belirleyin. İlgilendiğiniz bir alanı veya sorunu seçin.
  2. Araştırma Yapma: Seçtiğiniz konuyla ilgili araştırma yapın. Mevcut literatürü inceleyerek, benzer çalışmaları gözden geçirin.
  3. Ana Başlıkları Belirleme: Tezinizin ana başlıklarını belirleyin. Bu başlıklar, genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç gibi bölümleri içerebilir.
  4. Anahtar Noktaları Belirleme: Her başlığın altında ele alınması gereken anahtar noktaları belirleyin. Bu noktalar, tezinizin temel argümanlarını ve kanıtlarını içermelidir.
  5. Taslak Oluşturma: Belirlediğiniz ana başlıklar ve alt başlıklar doğrultusunda bir taslak oluşturun. Bu taslak, tezinizin yapısını ve akışını göstermelidir. Her bölümün altında kısa notlar veya anahtar noktalar ekleyebilirsiniz.
  6. Taslak İnceleme ve Düzenleme: Oluşturduğunuz taslağı gözden geçirin ve düzenlemeler yapın. Başlıklar arasındaki mantıklı bağlantıları sağlayın ve tezinizin tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayın.
  7. Detaylandırma: Her bölümün altında daha fazla detay ekleyerek taslağınızı genişletin. Bu aşamada, her bir bölümde ele alınacak alt konuları belirleyin ve gerekli araştırma ve kanıtları toplayın.
  8. Taslak Revizyonu: Taslağınızı gözden geçirin ve gerektiğinde revize edin. İfade biçimini iyileştirin, mantıksal tutarlılığı sağlayın ve her bir bölümün amacına uygun olduğundan emin olun.
  9. Final İnceleme: Taslağınızı son kez gözden geçirin ve final incelemesini yapın. Yazım hatalarını düzeltin, kaynakları kontrol edin ve uygun bir şekilde formatlayın.
Bu adımları takip ederek tezinizin taslağını oluşturabilir ve yazım sürecine hazır hale gelebilirsiniz.