Master Tez Logo

Tez Taslağı Nedir?

Tez Taslağı Nedir?

Tezlerle alakalı teknik konular, bilimsel kalite açısından çok bir şeyi değiştiremese bile tez için gereken zamanı doğru kullanıp içeriğe daha fazla zaman ayırabilmenizi sağlayacağından oldukça önemlidir. Bu perspektiften bakıldığında tez yazımıyla ilgili teknik konulara da öncelik verilmesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu yazıyla beraber “Tez Taslağı Nedir?”  sorusuna cevap aranacaktır. 

Tez Taslağı Nedir?

Tez yazım sürecinin ilk aşamalarında tezin teknik olarak bir zemine oturtulmasına tez taslağı denmektedir. Tez taslaklarının bağlı bulunduğunuz üniversite ve enstitü kurallarına göre oluşturulması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda tez taslağında hangi sayfaların olacağı gösterilmektedir.

 

Ön sayfalar

 • Kapak
 • Onay Sayfası, 
 • Özet, 
 • Abstract,
 • İçindekiler, 
 • Tablolar Listesi
 • Şekiller Listesi
 • Kısaltmalar Listesi
 • Önsöz

Giriş

 • Problem Durumu,
 • Alt Problemler
 • Araştırmanın Amacı
 • Araştırmanın Önemi

Ana Bölüm

 • Kavramsal Çerçeve
 • Yöntem
 • Bulgular

Sonuç

 • Sonuç
 • Tartışma, 
 • Öneriler

Bu yazıda “tez taslağı” hakkında tarafınıza gereken bilgileri derledik. Hemen bizimle iletişime geçerek teziniz hakkında ücretli yardım ve hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teklif Alın.

Tez yazdırma ve tez danışmanlık hizmeti hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için: